Medlemskap i FF Lärkan

Föräldraföreningen Lärkans rf:s medlemsavgift är 36 euro per familj och gymnasieperiod. Avgiftens storlek fastställs alltid vid föreningens årsmöte. 

Medlemskapet är naturligtvis frivilligt. Men vill du alls engagera dig i din gymnasists skolgång, skola och skolmiljö hoppas vi att du ansluter dig. Med ditt stöd är du med om att ge ditt eget barn och hens skolkamrater många guldkanter under gymnasietiden.Via den här webbplatsen kan du följa med vad föräldraföreningen erbjuder ditt barn - och även dig!
25.9.2019 kl 18 i Lärkans matsal, vi bjuder på nånting smått och gott. Välkommen.

Vänligen betala in medlemsavgiften 36 euro på Föräldraföreningen Lärkans konto

FI90 4055 0011 0883 62

och kom också ihåg att skriva ditt namn och din adress i meddelandefältet. 

Vi tackar!