FF Lärkan ordnar, möjliggör evenemang och belönar elever

Föräldraföreningen vid Lärkan rf svarar för trakteringen och/eller de praktiska arrangemangen vid följande evenemang i skolan:

- Julfest
- Gamlas Dans

Föreningen medverkar bl.a. även på följande sätt i skolans verksamhet och evenemang:

- medverkan i infokvällen för de nya ettornas föräldrar/vårdnadshavare
- samarbete (via styrelsen) med elevkåren och konventet
- hålla kontakt med rektorn och lärarkåren, antingen direkt eller genom lärarrepresentanten
- hålla kontakt med gruppombuden


Föreningen ska även i fortsättningen med ekonomiska bidrag understöda evenemang och anskaffningar som kommer eleverna till godo, såsom t.ex.:
Talangafton, Magnusgalan, Filmens natt, LärkLan, retoriktävling, teaterföreställningar, bokmässa och abiturienternas bänkskuddarlastbilar.

Till föreningen kan skolans elevkår och konvent lämna in ansökningar om bidrag för att kunna ordna olika evenemang. 

Vid skolavslutningen delar föreningen även i samråd med lärarna ut stipendier till minst en handfull elever som gjort stora personliga framsteg i sina studier.